تکالیف و تقویمراهنمای سامانه هوشمند مَدیار

این بخش یکی از پرکاربردترین و محبوب ترین قسمت ها در برنامه مدیار می باشد که با استقبال زیادی از سمت مدارس روبرو شده است.

1.رویدادها

در این قسمت مدرسه می تواند رویدادهای خود را از ابتدای سال تا انتهای سال در این بخش قرار دهد و مشخص نماید که در هر یک از روزهای سال چه اتفاقی در مدرسه رخ می دهد. همچنین مناسبت ها و روزهای تعطیل با رنگ طوسی و ذکر مناسبت مشخص می باشد.

2.تکالیف

معمولا معلمین تکالیف را برای کلاس خود درج می کنند و مشخص می نمایند که در هر یک از روزهای هفته یا روزهای ماه چه تکالیفی باید انجام شود و دو روز مانده به تاریخ تکلیف، هشدار یا notification آن بر روی گوشی ظاهر می شود. برای مثال یک تکلیف مشق شب در تاریخ 6 خرداد ثبت شده است، هشدار یا notification آن در تاریخ 4 خرداد بر روی گوشی ظاهر می شود و اولیا می توانند آن را مشاهده نمایند. این مورد موجب می شود که تکالیف یا رویداد توسط اولیا یا دانش آموزان فراموش نشود.

نحوه ایجاد رویداد یا تکلیف جدید

در صورتی که بخواهید تکلیف یا رویداد جدیدی را در روز مشخصی ایجاد نمایید ابتدا باید در قسمت بالای صفحه، ماه موردنظر را مشخص نمایید. پس از انتخاب ماه موردنظر، شما تمامی روزهای آن ماه را به همراه تاریخ ملاحظه می کنید. در جلوی هر تاریخ یک علامت "+" می باشد که باید بر روی این گزینه کلیک نمایید. سپس یک پنجره باز می شود که باید فیلدهای آن را تکمیل نمایید تا رویداد یا تکلیف ثبت گردد.

  1. عنوان: نام تکلیف یا رویداد را در این قسمت وارد نمایید. برای مثال املا تا آخر درس پنجم
  2. توضیحات: در صورتی که نیاز به توضیح است در این قسمت وارد نمایید.
  3. نوع: در این قسمت باید تعیین کنید که تکلیف است یا رویداد
  4. مقطع: در این قسمت باید مقطع موردنظر را انتخاب کنید.
  5. تاریخ : این قسمت به طور اتوماتیک پر می شود ولی می توانید تاریخ را تغییر دهید.

یکی از مزایای این بخش این است که خاصیت "تکرارشوندگی" دارد. در صورتی که بخواهید یک تکلیف یا رویداد تکرار شود می توانید از این گزینه استفاده نمایید. برای مثال شما می خواهید رویداد ورزش صبحگاهی از تاریخ اول مهر تا 30 اردیبهشت هر هفته روز شنبه تکرار شود.برای این منظور شما بر روی گزینه "+" کلیک نمایید سپس در پنجره باز شده باید فیلدهای مورد نظر را پر نمایید. در بخش "عنوان" ورزش صبحگاهی را ثبت نمایید. در قسمت "نوع" گزینه رویداد یا تکلیف را انتخاب نمایید. در قسمت "مقطع" باید پایه مورد نظر را انتخاب کنید. سپس گزینه تکرار را فعال نمایید. در این هنگام باید در فیلد "از تاریخ" اول مهر را قرار داده و در قسمت "تا تاریخ" 30 اردیبهشت را قرار دهید. سپس در قسمت "نوع تکرار" باید مشخص نمایید که می خواهید روزانه، هفتگی یا ماهانه تکرار شود. 

  • در صورتی که نوع تکرار را روزانه انتخاب نمایید در فیلد فاصله باید انتخاب نمایید هر تکرار چند روز با هم فاصله داشته باشد.
  • در صورتی که نوع تکرار را هفتگی انتخاب نمایید باید مشخص کنید هرچند هفته یکبار و در کدام یک از روزهای هفته تکلیف یا رویداد تکرار شود. در صورتی که بخواهید هر هفته تکرار شود باید در فیلد "هر چندهفته" عدد یک را قرار دهید و در قسمت روز باید مشخص کنید در کدام روز این رویداد یا تکلیف قرار گیرد.
  • در صورتی که نوع تکرار را ماهانه انتخاب کنید باید تعیین نمایید در تاریخ چندم هر ماه آن رویداد یا تکلیف تکرار شود.

نکته: اگر بخواهید تکلیف یا رویدادی را برای تمام مقاطع قرار دهید باید در قسمت "مقطع" گزینه "همه" را انتخاب کنید ولی در صورتی که بخواهید فقط برای یک مقطع باشد فقط همان مقطع را انتخاب نمایید. اما اگر بخواهید فقط برای دو مقطع این رویداد یا تکلیف قرار گیرد باید یکی از مقاطع را ثبت کنید و سپس دوباره بر روی "+" کلیک کنید و همین کارها را برای مقطع دیگر انجام دهید.