تکالیف و تقویم

 

فیلم آموزشی قرار دادن تکالیف برای دانش آموزان

 

به منظور قرار دادن تکلیف، معلم باید وارد بخش تکالیف و تقویم در سامانه شود. در این قسمت تمام روزهای ماه نمایش داده می شود و معلم می تواند در هر یک از روزهای ماه، تکالیف مربوطه را وارد نماید. به منظور وارد کردن تکالیف در هر یک از روزها بر روی علامت "مثبت" کلیک نمایید و سپس فیلدهای زیر را تکمیل نمایید.

متن : در این قسمت متن یا توضیحات مربوط به تکلیف را وارد نمایید.

نوع : در این قسمت بایدنوع را بر روی تکلیف قرار دهید.

فایل : در این قسمت فایل pdf، عکس و ... مربوط به تکلیف را می توانید اضافه کنید.

پایه : در این فیلد، پایه موردنظر را انتخاب نمایید.

درس : در این قسمت، دروس مرتبط همان پایه نمایش داده می شود و شما می توانید درس مربوطه را انتخاب نمایید.

مخاطب : در این قسمت معلم باید کلاس یا کاربر مورد نظر را انتخاب نماید.

تاریخ : در این قسمت تاریخ ثبت تکلیف قرار می گیرد.

مهلت ارسال تکلیف : در این فیلد معلم باید مهلت ارسال تکلیف را مشخص نماید و دانش آموزان تا همان تاریخ و ساعت مشخص شده توسط معلم می توانند تکالیف را ارسال نمایند.

تکرار : در صورتی که معلم تمایل داشته باشد این تکلیف در روزهای دیگر هفته تکرار شود می تواند این گزینه را فعال نماید و سایر روزهای هفته را مشخص نماید و این تکلیف در همان روزهای مشخص شده دوباره تکرار می شود. سپس بر روی گزینه "ثبت" کلیک نمایید.

این تکالیف برای دانش آموز ارسال شده و می تواند تا پایان مهلت، تکالیف انجام شده را برای معلم ارسال نماید.

پس از آن معلم با کلیک بر روی "فلش" می تواند تکالیف ارسالی دانش آموزان را ملاحظه نماید. در این لیست معلم اسامی دانش آموزان را همراه با توضیح و فایل ارسالی دانش آموز و تاریخ ارسال را می تواند مشاهده کند و بازخورد خود را ثبت نماید تا دانش آموز ملاحظه کند. لازم به ذکر است معلم می تواند تکلیف موردنظر را ویرایش یا حذف نماید.

همچنین در قسمت گزارش تکلیف، معلم می تواند بر اساس تاریخ، نام دانش آموز،نام درس ، کلاس و پایه از بخش تکالیف گزارش گیری نماید.