برنامه هاراهنمای سامانه هوشمند مَدیار

یکی از بخش های بااهمیت سامانه مدیار، قسمت برنامه ها می باشد که شامل برنامه های مدرسه، برنامه های اجرایی، برنامه های آموزشی، برنامه های امتحانی و برنامه های هفتگی است. زمانی که وارد بخش برنامه ها می شوید می توانید تمامی برنامه هایی را که از پیش ایجاد نموده اید ملاحظه نمایید. ستون های بخش برنامه عبارتند از:

 • عنوان برنامه : اسم برنامه ای است که ایجاد نموده اید
 • از: کسی که برنامه را صادر کرده است
 • به: مخاطب برنامه می باشد و کسی است که برایش برنامه ایجاد شده است
 • تاریخ : روز و ساعت ایجاد برنامه را مشاهده می کنید
 • ویرایش و حذف : در صورتی که بخواهید در برنامه تغییراتی ایجاد نمایید وارد قسمت ویرایش شده و تغییرات موردنظر را اعمال نمایید. همچنین اگر بخواهید برنامه را حذف کنید با کلیک بر روی گزینه "حذف" این کار صورت می گیرد.

نحوه ایجاد برنامه جدید

به منظور ایجاد برنامه جدید بر روی گزینه "برنامه جدید" کلیک نمایید. سپس فیلدهای زیر را تکمیل کنید.

 • نام : در این بخش اسم برنامه را وارد نمایید مانند برنامه امتحانی ترم دوم 
 • متن : اگر برنامه تان به صورت متنی می باشد می توانید برنامه خود را در این قسمت قرار دهید. همچنین در صورتی که می خواهید برنامه شما به صورت جدول باشد، می توانید راست کلیک نمایید و گزینه insert table را انتخاب کنید و یک جدول ایجاد نمایید و داخل جدول برنامه خود را قرار دهید.
 1. در صورتی که بخواهید سطری به جدول خود اضافه نمایید می توانید راست کلیک کرده و گزینه row و سپس insert row را انتخاب نمایید.
 2. اگر بخواهید سطری را از جدول حذف نمایید می توانید آن سطر را انتخاب کنید و راست کلیک کرده و گزینه Delete row را انتخاب نمایید.
 3. در صورتی که بخواهید ستونی به جدول خود اضافه نمایید می توانید راست کلیک کرده و گزینه column و سپس insert column را انتخاب نمایید.
 4.  اگر بخواهید ستونی را از جدول حذف نمایید می توانید آن ستون را انتخاب کنید و راست کلیک کرده و گزینه Delete column را انتخاب نمایید.
 5. شما می توانید رنگ هر یک از کلمات جدول را تغییر دهید و یا Bold نمایید. همچنین می توانید رنگ بکگراند جدول را تغییر دهید. برای این کار قسمتی از جدول و یا کل جدول را انتخاب نمایید و سپس راست کلیک نمایید. در قسمت cell گزینه cell properties را انتخاب کرده و در تَب Advanced قسمت Border color می توانید رنگ حاشیه جدول را انتخاب کرده و در قسمت Background color می توانید رنگ پیش زمینه جدول را انتخاب نمایید.

در صورتی که برنامه شما به صورت فایل و تصویر می باشد در قسمت فایل بر روی گزینه "انتخاب فایل" کلیک نمایید و عکس خود را از سیستم انتخاب نمایید و در این بخش قرار دهید.

 • مخاطب : در این قسمت شما باید مخاطب برنامه خود را انتخاب نمایید و مشخص کنید که چه افرادی این برنامه را مشاهده نمایند. در صورتی که این برنامه برای همه دانش آموزان می باشد باید گزینه "همه دانش آموزان" را انتخاب نمایید. همچنین مخاطب می تواند یک سمت خاص، مقطع خاص، کلاس خاص و یا یک کاربر یا چندین کاربر خاص باشد.

سپس بر روی گزینه "ذخیره" کلیک نمایید. این برنامه در اپلیکیشن اولیا مربوطه قرار می گیرد و می توانند آن را مشاهده نمایند.

نکته : در صورتی که تعداد برنامه ها زیاد باشد می توانید در قسمت بالای صفحه، برنامه ها را بر اساس مقطع، صادرکننده، سمت، کلاس و گیرنده فیلتر نمایید.