برنامه مطالعه

مطالعات

فیلم آموزشی بخش مطالعات در برنامه مطالعه

در این قسمت مدیر، معلمین و مشاورین مدرسه می توانند ساعت مطالعه هر یک از دانش آموزان را ملاحظه کنند. در این بخش روی هر یک از اسامی دانش آموزان که کلیک نمایید، تاریخ و ساعت شروع و پایان مطالعه هر یک از دروس را مشاهده می کنید و در پایان جمع ساعات مطالعه دانش آموز را نشان می دهد. همچنین در این بخش شما می توانید بر اساس تاریخ ، اسم دانش آموز ، کلاس و نام درس ساعات مطالعه دانش آموز را فیلتر نمایید.

الگوی مطالعه

در آموزشگاه معلمین و مشاورین برای ارائه برنامه مطالعه به دانش آموزان می توانند از این بخش استفاده نمایند. در این قسمت شما می توانید برای یک پایه، یک کلاس یا فقط یک کاربر، برنامه مطالعاتی ایجاد نمایید. برنامه مطالعاتی به این صورت می باشد که شما می توانید مشخص نمایید در هر روز دانش آموزان از چه ساعتی تا چه ساعتی کدام درس را مطالعه نمایند. برای مثال شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر درس ریاضی بخوانند. 

در صورتی که بخواهید برای هر دانش آموز برنامه مطالعاتی جداگانه تعریف نمایید و ارسال نمایید امکان پذیر می باشد.

نحوه اضافه کردن برنامه و الگوی مطالعات

ابتدا بر روی گزینه افزودن کلیک نمایید و سپس فیلدهای زیر را تکمیل نمایید.

الگوی مطالعات

عنوان: در این قسمت تیتر برنامه مطالعاتی خود را وارد نمایید. برای مثال برنامه مطالعاتی مهر ماه کلاس دوازدهم تجربی

مخاطب : در این قسمت شما باید مشخص نمایید که برنامه مطالعاتی را برای چه کاربرانی می خواهید ارسال نمایید. اگر می خواهید برای یک پایه ارسال نمایید باید در قسمت پایه، آن را مشخص و وارد نمایید. در صورتی که می خواهید برنامه را فقط برای یک کلاس ارسال نمایید ، در فیلد کلاس باید همان کلاس را وارد نمایید. (لازم به ذکر است در این صورت لازم نیست فیلد پایه و دانش آموز را پر نمایید). در صورتی که می خواهید برنامه مطالعاتی برای تنها یک یا چند دانش آموز ارسال شود در فیلد دانش آموز باید نام دانش آموز یا دانش آموزان را انتخاب نمایید و فیلد پایه و کلاس را خالی بگذارید.

سپس بر روی گزینه "ثبت" کلیک نمایید.به منظور وارد کردن برنامه ریزی درسی باید بر روی گزینه "برنامه ریزی" کلیک نمایید.

برنامه مطالعه

سپس در جدول نمایش داده شده می توانید مشخص نمایید که جدول را به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهیانه قرار دهید. (تصویر زیر جدول به صورت هفتگی می باشد) . سپس برای هر روز می توانید تعیین کنید که از چه ساعتی تا چه ساعتی کدام درس را مطالعه نمایند. برای این کار باید بر روی درس مربوطه کلیک نمایید و درس را در روز و ساعت موردنظر بکشید و قرار دهید.

برنامه مطالعه

آموزش تصویری وارد کردن الگوی مطالعات