بانک سوالات

بانک سوالات در آزمون آنلاین کاربرد دارد

برای استفاده از بانک سوالات حتما باید بسته ی آزمون آنلاین تهیه شود. شما با خرید بسته ی ازمون آنلاین میتوانید به صورت آنلاین آزمون خود را برگزار کنید و از سوالات بانک سوال برای سوالات آزمون بهره مند شوید. زمانیکه آزمون تعریف میشود شما بر اساس پایه و درس مورد نظر میتوانید سوالات خود را برای آزمون وارد کنید.

بانک سوالات پایه ها

داخل سامانه برای پایه های : چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم بانک سوال وجود دارد همچنین شما میتوانید خودتان به بانک سوال ،سوال اضافه کنید. در این بخش شما میتوانید برای عنوان های سوالات خود زیر گروه های مختلفی تعریف کنید. سوالات هم میتواند به صورت تشریحی باشد و یا به صورت عکس د قسمت تعیین شده بارگزاری شود.

سوالات هم به صورت تکی و هم به صورت یکجا میتوانند داخل بخش بارگزاری شوند.

افزودن سوال

تعداد سوالات: در این بخش شما میبایست تعداد سوالاتی را که میخواهید ایجاد کنید را انتخاب کنید.

ذخیره ی برش: در این فیلد با انتخاب نوع ذخیره ی برش ها سوالات به صورت عکس ذخیره میشوند.

شماره: منظور از شماره همان شماره ی سوال است.

منبع: در این بخش شما میتوانید منبع سوالی را که ایجاد کرده اید را انتخاب کنید. (تالیفی، آزمون آزمایشی، کنکور سراسری)

هدف: در این فیلد هدف ایجاد سوال انتخاب میشود که جهت آموزش یا ارزیابی یا بازیابی است.

سطح دشواری: تعیین سطح دشواری سوال را نیز میتوانید در این قسمت تعیین کنید.

مولف: در این بخش شما باید مولف سوال را تعریف کنید.

نام کتاب: در این قسمت کتابی که سوال از آن استخراج شده است آورده میشود.

 

آموزش تصویری بخش بانک سوالات سامانه مدیار