انواع حساب های مالی راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

انواع حساب مالی، پیش نیاز قسمت پیش فاکتور می باشد زیرا هنگامی که می خواهید یک پیش فاکتور صادر نمایید نیاز است که حسابی ایجاد کرده باشید و از آن حساب برای صدور پیش فاکتور استفاده نمایید. ستون های مختلف انواع حساب عبارتند از:

  • عنوان : تیتر یا عنوان حساب مالی می باشد. مانند شهریه
  • ایجاد کننده : نام شخصی که حساب را ایجاد کرده است مشاهده می کنید.
  • مبلغ : میزان مبلغ حساب مالی در این بخش قرار می گیرد.
  • تاریخ ساخت: تاریخ ایجاد حساب مالی در این بخش نشان داده می شود.

برای مثال شما یک حساب مالی با عنوان شهریه و مبلغ 6.500.000 ریال ایجاد می کنید. شما می توانید از این حساب استفاده نمایید و برای اولیا پیش فاکتور ارسال کنید. همچنین می توانید این حساب را به سه بخش تقسیم نمایید و برای اولیا 3 پیش فاکتور ارسال کنید.

نحوه ایجاد حساب جدید

برای این کار بر روی گزینه "افزودن" کلیک نمایید و در قسمت "عنوان" نام حساب را وارد نمایید مانند خرید کتاب کمک درسی و در قسمت مبلغ می توانید مبلغ را وارد نمایید البته پر کردن این فیلد اجباری نمی باشد و اختیاری است.

سپس بر روی دکمه "ثبت" کلیک نمایید.

ویرایش و حذف حساب

در صورتی که بخواهید حساب خود را ویرایش نمایید بر روی گزینه "ویرایش" کلیک کرده و تغییرات موردنیاز را اعمال نمایید.

در صورتی که بخواهید حساب خود را حذف نمایید می توانید بر روی گزینه "حذف" کلیک نمایید.