اسامی آزمون ها

در این قسمت نام تمامی آزمون های برگزار شده نیز مشاهده می شود. همچنین اگر بخواهید نام آزمون را تغییر دهید باید گزینه ویرایش را زده و نام جدید آزمون برگزار شده را وارد نمایید سپس بر روی گزینه بروز رسانی کلیک نمایید.