اسامی آزمون هاراهنمای سامانه هوشمند مَدیار

در قسمت نمرات و منو اول، اسامی آزمون ها وجود دارد. در این بخش می توانید آزمون هایی را به سیستم درسی و نمرات مدرسه اضافه نمایید که این آزمون ها در بخش نمرات و کارنامه کاربرد دارند. هنگامی که شما بخواهید نمره ای را برای یک دانش آموز ثبت نمایید باید نام آزمون را مشخص نمایید. برای مثال شما می خواهید برای یک دانش آموز در درس ریاضی نمره وارد نمایید در نتیجه باید تعیین کنید که نمره وارد شده در چه آزمونی کسب شده است. همچنین در این قسمت مسئولین و معلمین می توانند آزمون ها را حذف، ویرایش و اضافه نمایند. 

نحوه اضافه کردن آزمون

ابتدا بر روی گزینه "افزودن" کلیک کنید و در قسمت "آزمون" نام آزمون را قرار دهید. سپس دکمه "ثبت" را بزنید.