تعرفه کلاس آنلاین و آموزش مجازی مدیار

برگزاری کلاس های آنلاین سرورهای بسیارقوی نیاز دارد و در نتیجه هزینه های آن برای شرکت راه اندازنده بسیار بالا می باشد

در زیر جدول قیمت و تعرفه ای آموزش آنلاین مدیار را می بینید:

تعداد

مدت

قیمت (تومان)

تا 10 نفر  همزمان

1 ماهه

60.000

تا 20 نفر همزمان

1 ماهه

110.000

تا 30 نفر همزمان

1 ماهه

150.000

تا 50 نفر همزمان

1 ماهه

225.000

تا 70 نفر همزمان

1 ماهه

300.000

تا 100 نفر همزمان

1 ماهه

400.000

تا 150 نفر همزمان

1 ماهه

500.000

بیش از 150  نفر همزمان

1 ماهه

تماس بگیرید

در صورتیکه اکانت 6 ماهه خریداری کنید 20% تخفیف داده می شود.