اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

فرمول محاسبه نمره نهایی یک درس

محاسبه نمره نهایی یکی از کارهایی است که برای نشان دادن نتیجه ی فعالیت دانش اموزان از آن استفاده میکنند. شرایط قبولی در دروس امتحانات نهایی با امتحانات عادی متفاوت تر است. به همین دلیل است که شاید برای دانش آموزان مهم است که بدانند فرمول محاسبه ی نمره ی نهایی در یک درس در امتحانات نهایی چگونه است. چرا که نتیجه ی نهایی برخی دروس تعیین کننده ی پایه ی تحصیلی بعدی است. در این باره باید گفت نمرات نهایی پایه ی نهم و دوازدهم بسیار مهم است. با نتیجه ی نمره ی نهایی پایه ی نهم انتخاب رشته انجام میشود و پایه دوازدهم برای ورود به دانشگاه لازم است.  بنابراین در این مقاله قصد داریم شما را با فرمول محاسبه ی نمره ی نهایی یک درس آشنا کنیم.

محاسبه نمره نهای

نحوه محاسبه نمره نهایی یک درس

در حالت کلی برای قبولی در امتحان نهایی دو ملاک بسیار مهم وجود دارد. یکی از این ملاک ها نمره ی نهایی و دیگری نمره سالانه ی مربوط به یک درس است. به عنوان مثال برای اینکه در امتحانات نهایی پذیرفته شوید باید نمره ی سالانه بالای 10 بوده و در امتحان نهایی حداقل نمره ی 7 را کسب کنید.

نمره ی امتحان نهایی

نمره ای که دانش آموز در برگه امتحانی گرفته است همان نمره ی امتحان نهایی میباشد

نمره ی سالانه

نحوه ی محاسبه ی نمره ی سالانه مقداری پیچیده تر است و باید میانگین چند نمره ای که در طول سال از پرسش های کتبی و شفاهی دانش آموز کسب کرده است  گرفته شود.

فرمول محاسبه نمره نهایی یک درس به این گونه مورد محاسبه قرار میگیرد:

(نمره مستمر نوبت اول ₊ نمره پایانی نوبت اول ضربدر 2 ₊ نمره مستمر نوبت دوم ضربدر 1 ₊ نمره پایانی نوبت دوم ضربدر 4) تقسیم بر 8

امتحان نهایی

نمره ی نهایی هر درس با این فرمول محاسبه میشود. حال اگر نمره دانش اموز بالاتر از ده بود دانش آموز قبول میشود. اگر پایین ده گرفت قبول نمیشود که این یعنی نمیتواند به پایه ی بعدی و یا دانشگاه برود.


مقالات مشابه

معیار در ارزشیابی مستمر چیست نمره ی مستمر چگونه محاسبه میشود
لیست مقالات