پشتیبانی

در صورتی سایت را کامل مطالعه کردید و باز هم سوالاتی برای شما وجود دارد می توانید با شماره های پشتیبانی مَدیار تماس بگیرید تا مورد راهنمایی قرار گیرید.

شماره های تماس (تهران):

44139075 - 44134295 - 44158893

فقط مدارس می توانند این برنامه را سفارش دهند. دانش آموزان و اولیاء عزیز نمی توانند این برنامه را سفارش دهند و فقط می توانند به مسئولین مدرسه خود پیشنهاد دهند که آنها اقدام نمایند.

آدرس:

تهران، شهرزیبا، بلوار تعاون، خیابان فرساد شرقی، خیابان نوروزی، پلاک 6 واحد 7