کلاس آنلاین
نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین
کلاس آنلاین
نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین

نقش مدرسه در شکل گیری هویت

هویت افراد بعد از خانواده در مدرسه و مکان های اجتماعی تشکیل و تثبیت میشود. هویت جزئی از شخصیت انسان ها میباشد که از طریق مختلف آن را کسب میکنند ولی از آنجاییکه بیشترین زمان هر فرد در مدرسه سپری میشود نقش مدرسه در شکل گیری هویت بسیار مهم و حیاتی میباشد. به طوریکه میتوان گفت مهمترین بخش وظیفه ی آموزش و پرورش تقویت هویت فردی است.

هویت دانش اموزان

عوامل تاثیر گذار در هویت فرد:

در زمینه هویت شناختی سه رده مورد بررسی قرار میگیرد:

  1. شناختی
  2. عاطفی
  3. رفتاری

برای انجام این تحقیق جامعه شناسان مطرح دنیا مانند: هابرماس، پارسونز، کلمن، هومنز و بلاو با هم همکاری داشته اند که برای انجام پژوهش خود از پرسشنامه استفاده کرده اند.

دانش اموزان

مراحل انجام پژوهش در زمینه ی نقش مدرسه در شکل گیری هویت

در نتیجه ی این پژوهش مشخص شد که هویت ملی در زمینه ی شناختی در بالاترین حد ممکن و در زمینه ی رفتاری در پایین ترین رده قرار گرفته است.

موضوع هویت اخیرا از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار شده است که تقریبا میشود گفت قبلا از چنین اهمیتی برخوردار نبوده است. نقش مدرسه در شکل گیری هویت در هر کشوری مهم و حائز اهمیت است تا بتواند افرادی را با بالاترین پیشرفت و توسعه پرورش داده و خروجی خوبی به کشور عرضه نماید. طی پژوهشی که در زمینه نقش مدرسه در شکل گیری هویت در دانش اموزان  اخیرا اجرا شد که با نتایجی همراه بود که نشان میداد اگر این موارد رعایت شود نقش متمایزی در ایجاد و شکل گیری هویت دانش اموزان خواهد داشت:


لیست مقالات