کلاس آنلاین
نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین
کلاس آنلاین
نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین

نرم افزار ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان و معلمان

مهمترین مسئله در نظام آموزشی و مدارس در ارتباط با نحوه ارزشیابی دانش آموزان در فضای مجازی و از طریق سامانه های آموزشی، مسئله اخلاق در سنجش دانش آموزان و داوری عادلانه ‏در ارتباط با میزان شایستگی‌های دانش‌آموزان می باشد. در امتحانات و ارزشیابی‌های آنلاین به سبب عدم نظارت معلمین ، امکان خطا و تقلب در آزمون وجود دارد. آزمون هایی که معلمین به منظور ارزشیابی سطح علمی دانش آموزان برگزار می کنند به دو صورت می باشد.

ارزشیابی تحصیلی در مدیار

آزمونی که در کلاس آنلاین معلم برگزار می کند و در این حالت معلم و دانش آموز هردو آنلاین در کلاس وجود دارند و معلم می تواند بر عملکرد دانش آموز نظارت کند و امکان تقلب دانش آموز تقریبا نزدیک به صفر است.

نوع دیگری از ارزیابی دانش آموزان از طریق برگزاری آزمون آنلاین در سامانه مدیار می باشد. در این نوع آزمون احتمال تقلب دانش آموزان وجود دارد که با قراردادن امکاناتی نظیر نمایش تصادفی سوالات و عدم بازگشت به سوال قبل تاحد قابل قبولی مانع از تقلب دانش آموز می شود.

همچنین در آزمون های آنلاین برگزار شده در سامانه مدیار، مدیر می تواند بر شیوه برگزاری آزمون ها ، تعداد آزمون های برگزارشده در مدت زمان مشخص و نتایج آزمون نظارت داشته باشد و از این طریق عملکرد معلم و دانش آموزان را مورد سنجش قرار دهد. این موضوع موجب می گردد تا بتواند مدرسه را ارزیابی کند.

سنجش دائمی دانش آموزان به فعالیت هایی گفته می شود که معلم بابت اطلاع از وضعیت یادگیری آنها و میزان پیشرفت و پسرفت دانش آموزان انجام میدهد تا آنها بتوانند نقاط قوت خود را بهبود داده و نقاط ضعف خود را برطرف کنند که این امر با قراردادن آزمون آنلاین در سامانه مدیار امکان پذیر می باشد.

ویژگی آزمون آنلاین در سامانه آموزشی مدیار

 


لیست مقالات