کلاس آنلاین
نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین
کلاس آنلاین
نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین

جدول پخش برنامه های مدرسه تلویزیونی ایران

به دلیل پیدایش و وجود ویروس کرونا در سراسر کشور و به منظور جلوگیری از گسترش و ابتلا به این ویروس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور کلیه مدارس را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرده است.بر این اساس دانش آموزان می توانند علاوه بر استفاده از اپلیکیشن مدیار و برنامه شاد، از برنامه های آموزشی شبکه آموزش، قرآن و شبکه چهار استفاده نمایند. این شبکه ها قسمتی از ساعات خود را به آموزش دانش آموزان در پایه های گوناگون تحصیلی می پردازند. لازم به ذکر است در صورتی که دانش آموز در ساعات اعلام شده موفق به دیدن برنامه نشود، می تواند به سایت شبکه آموزش و شبکه چهار مراجعه کند و فیلم های آموزشی موردنظر را ملاحظه کند

برنامه های آموزشی در تلویزیون

ساعات پخش کلاس های درس روز دوشنبه 20 بهمن ماه 99 در شبکه آموزش

شبکه آموزش به منظور آموزش تکمیلی دانش آموزان در کلیه پایه های تحصیلی، برنامه درسی همان روز را در یک زمان بندی معین انتشار می دهد. 

برنامه (آموزش تربیت بدنی) از ساعت 7:45 تا 8:00

برنامه زمانی کلاس های آموزشی مقطع ابتدایی

جدول پخش برنامه های مدرسه در تلویزیون

برنامه زمانی کلاس های آموزشی متوسطه دوره اول

برنامه زمانی کلاس های آموزشی متوسطه دوره دوم

برنامه زمانی کلاس های آموزشی فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت پخش برنامه درسی در تلویزیون

برنامه زمانی کلاس های آموزشی در شبکه ۴

برنامه آموزشی شبکه قران و معارف سیما 

ساعت پخش برنامه دروس در سامانه مدیار


لیست مقالات