رئیس شورای شهر پیشنهاد داد ساخت مدارس مشارکتی در شهر تهران برای رفع کمبود فضای آموزشی

نوشته شده در 1398/04/13 توسط اکبری سارا

رئیس شورای شهر تهران از تنظیم طرحی در شورای آموزش و پرورش استان تهران به منظور ایجاد مدرسه با همکاری آموزش و پرورش، استانداری، فرمانداری و شهرداری تهران اطلاع داد.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در مورد مدارس قدیمی و کهنه در شهر تهران عنوان کرد: همیشه در زمان نوشتن بودجه‌ در مجلس، تهران را به عنوان یک شهر که از تمامی امکانات برخوردار می باشد در نظر می گرفتند. ولی آموزش و پرورش تهران در گروه شهرداری نمی باشد و ذیل وزارتخانه مرتبط قرار گرفته است و بودجه‌هایی که به منظور گسترش آموزش و پرورش مخصوصا مدارس کهنه پایتخت در اختیارش قرار گرفته به مقدار کافی و لازم نمی باشد.

رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که آموزش و پرورش به سایر نهادها و بخش ها نیاز دارد و در ادامه گفت: در شورای آموزش و پرورش عنوان گردیده با کمک آموزش و پرورش، استانداری، فرمانداری و شهرداری تعداد بسیاری مدرسه در تهران ایجاد گردد.

او در ادامه گفت: شهرداری در همه حال برای شهر مدرسه‌هایی ایجاد کرده و در این زمینه بسیار همکاری نموده است ؛ من توصیه نمودم که فراهم کردن زمین مدارس بر عهده شهرداری باشد، همچنین استانداری و دولت پول و اعتبار را تامین نمایند و آموزش و پرورش هم نیروی انسانی مدارس را فراهم کند.

محسن هاشمی هعلام کرد: این موضوع در جلسه شورای آموزش و پرورش استان عنوان گردیده است و در حال سازماندهی می باشد تا شعار «هر سال، هر منطقه، یک مدرسه» تحقق یابد. 


نظرات