راه اندازی و تکمیل قسمت گزارشات درسی در مدیار

نوشته شده در 1397/12/08 توسط حسام میرزایی

با لطفا خدا و پشتکار تیم فنی مَدیار ، بخش گزارشات درسی که خواسته بسیاری از مدارس بود راه اندازی شد. در بخش گزارشات ، مدیران و مسئول پایه ها و معاونین محترم می توانند از هر کلاس یا هر دانش آموز یا هر معلم به صورت جداگانه گزارش تهیه کنند. این گزارشات به صورت نمودار های میله ای و خطی می باشند و در نتیجه ماه های مختلف با هم مقایسه می شود.

لینک گزارشات درسی

لینک گزارشات انضباطی


نظرات

متشکرم
1398/04/10 17:50