جذب حداکثری کودکان دارای شرایط خاص در مدارس عادی

نوشته شده در 1397/05/15 توسط سارا اکبری

 خبرگزاری میزان- حکیم زاده اعلام کرد: مسئولیت غربالگری کودکان شبه اوتیسم و استثنایی بر عهده سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور می باشد و طبق سنجش و غربالگری سازمان مبادرت به نام نویسی دانش آموزان در مدارس معمولی می کنیم، به گونه ای که اجرا این سنجش ها قبل از نام نویسی لازم و ضروری است.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان در ارتباط با نام نویسی کودکان شبه اوتیسم در مدارس معمولی ذکر کرد : نام نویسی کودکان شبه اوتیسم در مدارس معمولی یک موضوع علمی است و در این مورد نباید فقط به مورد دلخواه  والدین متکی بود و قبل از آن باید به این مورد دقت کرد که در صورتی که این کار صورت گیرد کودکان را در شرایط مطلوب تری قرار می دهد و یا آنها را در جایگاه دشوارتری قرار خواهد داد.

رضوان حکیم زاده در ادامه گفت: در حالت کلی مسئولیت غربالگری کودکان شبه اوتیسم و استثنایی بر عهده سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور است و ما طبق سنجش و غربالگری سازمان ، نام نویسی دانش آموزان در مدارس عادی را انجام می دهیم به طورتی که اعمال این سنجش ها قبل از نام نویسی برای کلیه دانش آموزان اجباری است زیرا در این سنجش تعیین می شود که کودک در شرایط معمولی قرار می گیرد و توانایی نام نویسی در مدارس معمولی را دارند و یا شامل شرایط ویژه و مسائل جسمی و ذهنی است که تصمیم گیری در ارتباط با چگونگی تعامل و روشهایی که به منظور نام نویسی این مدل دانش آموزان وجود دارد وظیفه سازمان استثنایی کشور به عنوان مرجع پاسخگویی به موضوعات اینگونه دانش آموزان است. 

وی با عنوان این مطلب که مشکلات مربوط به نام نویسی کودکان شبه اوتیسم دارای جوانب گوناگونی است، افزود: سیاست ما در حالت کلی انجام طرح تلفیق است و تا جایی که ممکن باشد این را اصل قرار دادیم که کودکانی که در مباحث یادگیری مشکل دارند و دارای شرایط ویژه هستند در کنار دانش آموزان عادی در مدرسه قرار گیرند و این سیاستی است که در سال های قبل انجام شده و در حال حاضر نیز اعمال خواهد شد و به همین علت ما به آموزگاران ، آموزش های ویژه می دهیم تا بتوانند شیوه تعامل با این کودکان را یاد بگیرند. لازم به ذکر است انجام این پروژه همیشه با چالش هایی همراه بوده است.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بر طبق اصول علمی تعیین می کند که کدام دانش آموز باید در مدارس استثنایی تحصیل کند و در این مورد به دور از تمایل و خواسته والدین کارهایی انجام می شود که برای کودک و آینده او سودمند باشد زیرا هنگامی که کودک در شرایط ویژه باشد ولی در یک محیط عادی حضور یابد و توقعاتی که اولیا از این کودک دارند مانند توقعات کودک عادی است نه تنها به سود کودک نیست بلکه فشارهای شدیدی را در این کودک استثنایی ایجاد می کند.

وی اظهار کرد: هیچ یک از اولیا نمی خواهند که به فرزندشان برچسب بزنند و این دلواپسی قابل فهم است به همین دلیل هم سیاست ما جذب حداکثری کودکان شامل شرایط ویژه در مدارس عادی است و فرستادن دانش آموزان ویژه به مدارس استثنایی بعد از انجام سنجش و غربالگری بر طبق یکسری اصول تعیین شده است. 


نظرات

}