چند قابلیت پر کاربرد برای آزمون آنلاین افزوده شد

نوشته شده در 1399/03/31 توسط میراحسنی احسان

چند قابلیت پر کاربرد برای آزمون آنلاین افزوده شد:

1:  قابلیت تعیین نمره کل

2:  قابلیت بارم بندی هر سوال

3:  قابلیت تخصیص نمره منفی به جواب های اشتباه

4:  قابلیت ایجاد و صدور کارنامه از هر آزمون

5:  قابلیت افزودن پاسخنامه (توضیحات تشریحی پاسخ ها و راه حل آنها) به صورت عکس و نمایش آن هنگام نمایش نتایج آزمون

6:  قابلیت مشاهده برگه سوالات هنگام نمایش نتایج آزمون برای آزمون های تصویری


نظرات