افزودن خبر راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

شما می توانید خبرهای خود را در این قسمت قرار دهید.به این منظور بر روی گزینه "افزودن" کلیک نمایید. در قسمت "تصویر" عکسی برای خبر خود انتخاب نمایید. در قسمت "عنوان" تیتر خبر خود را قرار دهید. در قسمت "متن" خبر خود را قرار دهید. در صورتی که بخواهید فایل ویدئویی قرار دهید باید ابتدا در آپارات عضویت یابید و ویدئو خود را در آپارات آپلود کنید. سپس کد ویدئو خود را در قسمت " کد ویدئو آپارات" قرار دهید. همچنین می توانید برای انتشار خبر خود تاریخ تعیین کنید . به این منظور باید یکی از فیلدها یا هر دو فیلد "از تاریخ" و " تا تاریخ" را پر نمایید.