هنرستان فنی دولتی پسرانه فیضیه

دارای رشته های مکانیک خودرو برق و ساختمان

هنرستان فنی دولتی پسرانه فیضیه

اطلاعات تماس با ما

اخبار آموزشگاه
دارای رشته های مکانیک خودرو برق و ساختمان