دبستان شهید حسین صابر

دبستان غیردولتی شهیدحسین صابر

دبستان شهید حسین صابر

اطلاعات تماس با ما
  • 01344232434
  • تالش انتهای خیابان خرمشهر پایین تر از مطب دکتر شمس
  • Shahid_Saber.gil33@yahoo.com
  • Www.Shahid-Saber.gil33.ir

اخبار مدرسه