قیمت ها و خرید

در این سامانه استفاده دمو کاملا رایگان می باشد و برای فعال سازی با قیمت 15.000 تومان برای هر دانش آموز می توانید اشتراک بخرید

تعرفه اشتراک: 15.000 تومان برای هر دانش آموز

برای ثبت اشتراک تعداد دانش آموزان را مشخص کنید: